FANDOM


TMK 2200
Crotram 2265
TMK 2200 u Zagrebu
Proizvođač Crotram
Godina proizvodnje od 2005.
Prethodnik TMK 2100
Nasljednik TMK 2300
Specifikacije
Broj sekcije 5
Duljina 32000 mm
Širina 2300 mm
Visina 300 (350) mm
Broj sjedećih putnika 46
Broj stojećih putnika 156
Maksimalna brzina 70 km/h
Low-floor 100%
Širina kolosijeka 1435 mm

TMK 2200 je niskopodni tramvaj konzorcija Crotram. Tramvaj se za sada nalazi u voznom parku Zagrebačkog električnog tramvaja te je prilagođen zagrebačkoj prometnoj mreži. Sastoji se od pet segmenata međusobno povezanih sa četiri zgloba. U području zglobova segmenti su međusobno povezani harmonika mjehovima i prelaznicima u obliku okretnih ploča. Vozilo je oslonjeno na tri okretna postolja (ispod 1., 3., i 5. segmenata) dok su ostali segmenti zavješeni na oslonjene segmente.

Prvi od sedamdeset niskopodnih tramvaja tipa TMK 2200 predan je ZET-u 27. travnja 2005. godine. Novi je tramvaj 13. srpnja svečano pušten u promet. Posljedni od 70 tramvaja iz prve serije svečano je pušten u promet 7. lipnja 2007. Tom prigodom svih sedamdeset niskopodnih tramvaja poredani su u kolonu dugu dva i pol kilometra koja se protezala Horvaćanskom cestom od Rudeške do Savske ceste u Zagrebu. Prema ugovoru koji je sklopljen 18. srpnja 2007. između konzorcija Crotram te podružnice Zagrebačkog holdinga ZET-a, konzorcij Crotram isporučio je 70 tramvaj iz druge serije 30. lipnja 2010. godine.

Po jedan tramvaj iz ove serije bio je na testiranju u finskom glavnom gradu Helsinkiju, te u Bugarskoj Sofiji, a interes za njega pokazan je i u Rumunjskoj, Bugarskoj, Poljskoj, Njemačkoj, Austriji, Srbiji. 2009. godine Crotram sudjelovao je na natječaju za prodaju 30 tramvaja Beogradu, ali je izgubio u korist Španjolskog CAF-a. Za sada se ovaj tramvaj nalazi samo u voznom parku ZET-a.